Hình Ảnh và Video Sinh Hoạt

Video thông tin


Cách chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Việt năm lớp 12

Tháng 12, 2016


VIDEO

Một số video sinh hoạt trường Lạc Hồng

Năm 2017

PHOTO

Một số hình ảnh sinh hoạt trường Lạc Hồng

Năm 2017

VIDEO

Vài hình ảnh đầu niên học 2017

Tháng 1, 2017

PHOTO

Đêm Hội Ngộ 2017

26.08.2017

VIDEO

Đêm Hội Ngộ 2017

26.08.2017

PHOTO

Ngày Hội Vui Khoẻ

16.09.2017

VIDEO

Ngày Hội Vui Khoẻ

16.09.2017

PHOTO

Tết Trung Thu Cộng Đồng

10.07.2017

VIDEO

Tết Trung Thu Cộng Đồng

10.07.2017

VIDEO

Ngày Đa Dạng Ngôn Ngữ

15.10.2017

PHOTO

Lễ Tổng Kết 2017

02.12.2017

VIDEO

Lễ Tổng Kết 2017

02.12.2017