Hình Ảnh và Video Sinh Hoạt

Video thông tin


Cách chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Việt năm lớp 12

Tháng 12, 2016


VIDEO

Ngày Ghi Danh và Khai Giảng

Tháng 1, 2016

PHOTO

Đêm Hội Ngộ

20.8.2016

VIDEO

Đêm Hội Ngộ

20.8.2016

VIDEO

Ngày Văn Hoá Các Trường Sắc Tộc

21.8.2016

PHOTO

Ngày Hội Vui Khoẻ

10.9.2016

VIDEO

Ngày Hội Vui Khoẻ

10.9.2016

VIDEO

Trung Thu

24.9.2016

PHOTO

BBQ cho các em nhóm văn nghệ Lạc Hồng

25.9.2016

PHOTO

Lễ Tổng Kết 2016

3.12.2016

VIDEO

Lễ Tổng Kết 2016

3.12.2016