• Tôi yêu tiếng nước tôi ...
  Mặc dù không hẳn ca hay nhưng các giáo
  viên trường Lạc Hồng sẳn sàng tham gia
  giúp vui trong ngày họp mặt giữa nhà
  trường, phụ huynh và thân hữu. Bản Tình
  Ca của Phạm Duy đã được trình bày
  trong dịp này.
 • Trình diễn văn nghệ
  Các dịp họp mặt như Lễ Tổng Kết, tiệc họp
  mặt gia đình Lạc Hồng v.v... thường có kèm
  theo một ít tiết mục văn nghệ do các em học
  sinh dễ thương biểu diển.
 • Mừng Trung Thu
  Các em học sinh trường Lạc Hồng
  trình diễn màn muá Đêm Trung Thu.
  Các em mặc đồ dân tộc cao nguyên trông
  rất ư là dễ thương.
 • Những ngày đầu ...
  Lớp 1A tại trung tâm Wacol Hostel (tháng
  9 năm 1986) do cô Vũ Lệ Trang phụ trách.
  Lớp có hai em học sinh Úc 'to con'. Đã qua
  gần 30 năm các em học sinh trong hình đã lớn
  và có lẽ nhiều em đã có con nhỏ. Mong rằng
  các bậc cha mẹ mới này lại gởi con em đến
  các trường Việt Ngữ vào sáng thứ Bảy, tiếp
  tục truyền thống duy trì tiếng mẹ đẻ ở hải
  ngoại.

Liên Lạc

Địa chỉ trường:  Inala State School - góc đường Glenala Road và Rosemary Street, Inala

Lớp 1-2: Trưởng Trung tâm cô Vũ Lệ Trang   đ/t:   0413 407 454

Lớp 3-12: Trưởng Trung tâm thầy Bùi Văn Đoàn   đ/t:   0426 675 749

Hiệu Trưởng:   Thầy Vũ Hoàng Nguyên   đ/t:   0411 247 494

Email:  vnlachongqld@gmail.com

Lưu ý:   Nếu con em không đi học được vào một sáng thứ Bảy, xin phụ huynh báo cho biết qua điện thoại. Xin cám ơn.