Hình Ảnh và Video Sinh Hoạt

Video thông tin


Cách chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Việt năm lớp 12

Tháng 12, 2016


PHOTO

Tiệc Họp mặt

30.8.2014

VIDEO

Tiệc Họp mặt

30.8.2014

PHOTO

Trung Thu Cộng Đồng

6.9.2014

VIDEO

Văn nghệ Trung Thu

6.9.2014

PHOTO

Ngày Hội Vui Khoẻ

20.9.2014

VIDEO

Ngày Hội Vui Khoẻ

20.9.2014

PHOTO

Lễ Tổng Kết 2014

6.12.2014

PHOTO

Họp mặt tất niên

15.11.2014

VIDEO

Sinh hoạt Trường VN Lạc Hồng

Tháng 12, 2014