Hình Ảnh và Video Sinh Hoạt

Video thông tin


Cách chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Việt năm lớp 12

Tháng 12, 2016


PHOTO

Nói chuyện về thuyền nhân

25.7.2015

VIDEO

Nói chuyện về thuyền nhân

25.7.2015

PHOTO

Ngày Vui khoẻ

19.9.2015

VIDEO

Ngày Vui khoẻ

19.9.2015

PHOTO

Trung Thu Cộng Đồng

28.9.2015

VIDEO

Trung Thu Cộng Đồng

28.9.2015

PHOTO

Họp mặt cuối năm

15.11.2015

PHOTO

Lễ tổng kết 2015

5.12.2015

VIDEO

Lễ tổng kết 2015

5.12.2015