• Tôi yêu tiếng nước tôi ...
  Mặc dù không hẳn ca hay nhưng các giáo
  viên trường Lạc Hồng sẳn sàng tham gia
  giúp vui trong ngày họp mặt giữa nhà
  trường, phụ huynh và thân hữu. Bản Tình
  Ca của Phạm Duy đã được trình bày
  trong dịp này.
 • Trình diễn văn nghệ
  Các dịp họp mặt như Lễ Tổng Kết, tiệc họp
  mặt gia đình Lạc Hồng v.v... thường có kèm
  theo một ít tiết mục văn nghệ do các em học
  sinh dễ thương biểu diển.
 • Mừng Trung Thu
  Các em học sinh trường Lạc Hồng
  trình diễn màn muá Đêm Trung Thu.
  Các em mặc đồ dân tộc cao nguyên trông
  rất ư là dễ thương.
 • Những ngày đầu ...
  Lớp 1A tại trung tâm Wacol Hostel (tháng
  9 năm 1986) do cô Vũ Lệ Trang phụ trách.
  Lớp có hai em học sinh Úc 'to con'. Đã qua
  gần 30 năm các em học sinh trong hình đã lớn
  và có lẽ nhiều em đã có con nhỏ. Mong rằng
  các bậc cha mẹ mới này lại gởi con em đến
  các trường Việt Ngữ vào sáng thứ Bảy, tiếp
  tục truyền thống duy trì tiếng mẹ đẻ ở hải
  ngoại.

COVID-19

Covid prevention at school

 • To help create a Covid safe environment the school uses a Covid Safe Plan.

 • If a student has Covid-like symptoms, parents are to not bring your child to school.

 • Class teachers will ask students to use hand sanitiser before a class starts, and again when students come back to class after recess.


Masks

From 6pm Friday 4 March, the QLD Government removes the requirement for face masks to be worn at schools. Face masks are still recommended when social distancing can not be kept.

Students who want to wear a face mask at school are supported to do so.

Please check out QLD Education website for up-to-date information on face mask requirement.


Student Drop Off and Pick Up

 • Parents are to drop off and pick up their child at the school gates on Hampton Street, Durack.

 • Parents are not to come into school. For any queries please phone the Center Head or the Principal. Please see the Contacts page.


If you become symptomatic at school

 • Staff members will immediately leave the school and should get a test for Covid,

 • Students will be removed from class and be isolated. The school will contact parent/carer so the students can be collected. The school suggests that the students to get tested for Covid when this happens.

 • If the test result is negative and the student or staff member is well, they can return to school. If the test is positive, they will need to follow Queensland Health quarantine and isolation requirements.