Trường Lạc Hồng đóng góp màn múa tại Hội Chợ Tết Quý Mão do Cộng Đồng Người Việt Tự Do QLD tổ chức