Video Đêm Trung Thu 2022

(10 tháng 9 năm 2022)

Đêm Lễ Hội mừng Trung Thu 2022 được Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang QLD tổ chức tại CJ Greenfield Complex Park, Richlands, tối thứ Bảy 10/9/2022. Trường Lạc Hồng đã đóng góp hai màn văn nghệ.