TiệcTất Niên 2021


(04/12/2021 tại nhà hàng Maxim, Darra QLD)