Dạ Tiệc Đêm Hội Ngộ 2019


(Nhà hàng Seven Palace, 31 tháng 8 năm 2019)

Tiệc Họp mặt giữa nhà trường và quý vị phụ huynh cùng các thân hữu đã được ủng hộ nhiệt tình với số quan khách tham gia chừng 250 người.