Ghi danh niên học 2024Trường VN Lạc Hồng nhận ghi danh cho các cấp lớp tiếng Việt từ lớp Prep tới lớp 12. Lớp 12 là lớp luyện thi tiếng Việt ngoại khoá cho các em học lớp 12 tại trường Úc. Nhiều trường đại học ở Úc cho thêm điểm ATAR cho các em đậu kỳ thi ngoại khoá.

Các em học sinh đang theo học lớp Prep-12 tại trường Úc có thể xin ghi danh.

Ngày giờ ghi danh

Để ghi danh xin phụ huynh liên lại cô Trang 0413 407 454.

Thủ tục ghi danh

  • Để ghi danh phụ huynh (của cả HS cũ và mới) cần nộp đơn ghi danh và đóng học phí. Xin lưu ý nhà trường không có dùng EFTPOS.

  • Cho học sinh mới: quý vị có thể điền đơn có tại chỗ ghi danh, hoặc điền đơn trước tại nhà (xin xem pdf file ở cuối trang) và mang theo khi đến ghi danh.

  • Cho học sinh cũ đã học tại trường năm 2023: trường in đơn điền sẵn, và phụ huynh khi đến chỉ cần kiểm lại chi tiết và ký tên.

  • Các em từ lớp Prep tới lớp 3 cần có một bảng nhỏ dùng trong mỗi buổi học. Nếu chưa có phụ huynh có thể mua tại trường ($15/bộ gồm bảng, viết và gôm).


Địa điểm học

Các lớp học sẽ được sắp xếp như sau:

  • Lớp Prep tới lớp 2: học tại Inala State School (góc đường Rosemary St và Glenala Rd, Durack)

  • Lớp 3 tới lớp 12: học tại Glenala State High (góc đường Glenala Rd và Hampton St, Durack)


Học phí nguyên năm

$220/em (bao gồm sách GK)
$390/hai em (anh chị em ruột, bao gồm sách GK)
$510/ba em (anh chị em ruột, bao gồm sách GK)
Trên 3 em (anh chị em ruột): không tính học phí từ em thứ 4 nhưng phải trả tiền sách GK $30/cuốn
Lớp 12 / Luyện thi ngoại khóa tiếng Việt: $250 (bao gồm sách GK)
Sách học nếu mua riêng $30/cuốn.


Nếu cần biết thêm chi tiết về các vấn đề trên xin phụ huynh liên lạc trường qua số 0413 407 454.

Đơn ghi danh - Học sinh 2024 (PDF)