4EB Radio - Chương trình phát thanh Việt Ngữ Lạc Hồng

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng tham gia chương trình "Phát Thanh Học Đường" trên đài Sắc Tộc 4EB băng tần FM 98.1 mỗi 3 tháng một lần.

Nghe chương trình phát thanh cũ

Quý vị phụ huynh và các em học sinh có thể nghe những chương trình phát thanh cũ bằng cách bấm vào ngày phát thanh bên dưới.

(Xin lưu ý: quý vị có thể gặp vấn đề nghe nhạc nếu dùng Internet Explorer.)

Phát thanh ngày 11/12/2021

Phát thanh ngày 01/03/2020

Phát thanh ngày 06/10/2019

Phát thanh ngày 07/07/2019

Phát thanh ngày 07/04/2019

Phát thanh ngày 04/11/2018

Phát thanh ngày 05/08/2018

Phát thanh ngày 13/05/2018

Phát thanh ngày 04/02/2018

Phát thanh ngày 01/10/2017

Phát thanh ngày 10/07/2017