Lễ Tốt nghiệp lớp 12 trường VN Lạc Hồng niên học 2020


(21/11/2020 tại Landmark Restaurant, Inala)