Lễ Tổng Kết Niên Học 2018 và Kỷ Niệm 40 Năm ngày thành lập trường


(8 tháng 12 năm 2018)

Lễ Tổng Kết cho niên học 2018 được tổ chức vào sáng thứ Bảy 08/12/2018 tại hội trường trung tâm Inala. Bình thường hàng nằm buổi lễ được tổ chức tại hội trường trung tâm Glenala, nhưng năm nay vì trường Glenala đang xây cất thêm do vậy hội trường bên Glenala không xử dụng được. Đặc biệt năm nay Lễ Tổng Kết được kết hợp với Lễ Kỷ Niệm 40 Năm ngày thành lập trường (1978-2018). Ngoài các quan khách thường xuyên trường mời tham dự, năm nay trường cũng mời các thầy cô cũ đã đóng góp cho trường Lạc Hồng trong quá khứ đến dự lễ kỷ niệm. Rất tiếc là một số quý thầy cô trường không liên lạc được để gởi giấy mời dự lễ.