Họp mặt tất niên


(25 tháng 11 năm 2012)

Các thầy cô, nhân viên trường và một số phụ huynh họp mặt mừng tất niên tại nhà hàng Shangila, Brisbane.