Ghi danh niên học 2021Trường VN Lạc Hồng nhận ghi danh cho các cấp lớp tiếng Việt từ lớp Prep tới lớp 12. Lớp 12 là lớp luyện thi tiếng Việt ngoại khoá cho các em học lớp 12 tại trường Úc. Nhiều trường đại học ở Úc cho thêm điểm ATAR cho các em đậu kỳ thi ngoại khoá.

Các em học sinh đang theo học lớp Prep-12 tại trường Úc có thể xin ghi danh.

Ngày giờ ghi danh

Trường nhận ghi danh vào các sáng thứ Bảy 8g45-12g. Xin liên lạc trường qua số 0413 407 454.

  • Khi đến ghi danh phụ huynh cần điền đơn ghi danh và đóng học phí.

  • Cho học sinh mới: quý vị có thể điền đơn trước tại nhà (xin xem pdf file bên dưới) và mang theo khi đến ghi danh. Xin điền cả hai trang phần ghi danh và consent form.

  • Cho học sinh cũ: trường in đơn điền sẵn dựa trên chi tiết năm ngoái, và phụ huynh khi đến chỉ cần kiểm lại chi tiết và ký tên. Xin phụ huynh liên lạc qua số phone bên trên và cho tên học sinh để trường có thể in ra đơn trước.

Địa điểm học

Các lớp học sẽ được sắp xếp như sau:

  • Lớp Prep tới lớp 2: học tại Inala State School (góc đường Rosemary St và Glenala Rd, Durack)

  • Lớp 3 tới lớp 12: học tại Glenala State High (góc đường Glenala Rd và Hampton St, Durack)

Học phí

Học phí năm nay giảm 20% so với năm ngoái.

$160/em (bao gồm sách GK)
$280/hai em (anh chị em ruột bao gồm sách GK)
$360/ba em (anh chị em ruột bao gồm sách GK)
Trên 3 em: không tính học phí từ em thứ 4 nhưng phải trả tiền sách GK $30/cuốn
Lớp 12/ATAR: $200 (bao gồm sách GK)
Sách học bán riêng $30/cuốn.


Nếu cần biết thêm chi tiết về các vấn đề trên xin phụ huynh liên lạc trường qua số 0413 407 454.

Đơn ghi danh - Học sinh 2021 (PDF)